Toàn Chức Cao Thủ

[Toàn Chức Cao Thủ][Hoàng Dụ mini strip]: Mùa hè là dịp để ăn kem ~

Nóng ghê nha, chính phó đội nhà Lam Vũ phải đi ăn kem hạ nhiệt rồi nè ~

Advertisements
Toàn Chức Cao Thủ

[Toàn Chức Cao Thủ][Hoàng All]: Kiếm Thánh dũng cảm hôn tỉnh người yêu của ngươi đi! (4)

Chương 4: Đáp lễ cùng yêu thích (Hoàng Chu)

Toàn Chức Cao Thủ

[Toàn Chức Cao Thủ][Dìm hàng toàn liên minh]: Trò chơi đoán từ

Trương Giai Lạc ra đề cho Vương Kiệt Hi ra là [Tân Armstrong cuồng phong phản lực Armstrong pháo], Diệp Tu đoán. Em be like: Đoán kiểu gì cơ???